"We willen naar een circulaire economie. Er zijn kennisintensieve projecten nodig om werkelijk te veranderen. SmartCircular levert kennis om te zorgen dat uw bedrijf stappen in de juiste richting maakt."

SmartCircular helpt!

Direct contact

Circular economy

Grondstoffen en olie worden schaarser en kostbaarder. Bedrijven kijken hierdoor steeds strategischer naar grond- en hulpstoffen. Daardoor begint het denken in “closed loops” te landen. De circulaire economie krijgt voet aan de grond!

Het gaat in de toekomst niet meer om het zo goedkoop mogelijk produceren van producten, maar om het zodanig ontwerpen, vormgeven en produceren dat gebruikte materialen gemakkelijk kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Hiervoor zijn kennisintensieve verandertrajecten nodig. Zowel aan de kant van productiebedrijven als aan de kant van de recycle- en afvalbedrijven. SmartCircular helpt!


Ons projectmanagement

Waste

Het ontstaan van een circulaire economie zorgt ervoor dat afval meer waarde krijgt. Afvalstoffen worden meer en meer als waardevolle grondstof gezien. Waar vroeger logistieke inspanningen niet altijd opwogen tegen het voordeel dat aan de verwerkingskant werd gehaald, slaat de weegschaal nu vaak naar de andere kant door. Zeker als bijkomende transportbewegingen op een duurzame wijze worden uitgevoerd.

Scheiden loont! SmartCircular helpt industriële bedrijven en afvalbedrijven van groot tot klein, met het maken van slimme keuzes en het ontwerpen en implementeren van een duurzaam, efficiënt en doelmatig afvalbeheer. SmartCircular helpt!


Onze afvalscan

Logistics

Logistiek kan efficiënter en duurzamer. In Europa kennen we een uitgebreide infrastructuur in de vorm van autowegen, vaarwegen en spoorwegen. De autowegen worden voller terwijl we vaar- en spoorwegen nog lang niet optimaal gebruiken. Logistieke ketens worden nu nog vaak ingericht met uiterste flexibiliteit en korte termijn- laagste kosten als uitgangspunt.

Met een lange termijn total cost benadering, kunnen logistieke ketens vele malen duurzamer en veiliger worden ingericht. Bedrijven die zich nu verdiepen in de kansen lopen in de toekomst voorop! Uw logistieke keten verduurzamen? SmartCircular helpt!


Onze logistieke scan

Zoekt u grondstoffen?

Bent u op zoek naar een secundaire grondstof of bron voor alternatieve energie? Wij kennen de markt aan de vraagkant en aan de aanbodzijde. Op zoek naar materialen? Op zoek naar verwerkingscapaciteit? SmartCircular helpt!

Grondstoffen

U kunt ons inschakelen voor:

 • hulp bij het ontwerpen van nieuwe producten: "hoe maak ik iets circulair?"
 • het opstellen en onderzoeken van business cases op gebied van circulaire economie, afval en logistiek
 • het onderzoeken van mogelijkheden voor het gebruik van secundaire grondstoffen
 • het vinden van toepassingsmogelijkheden voor secundaire grondstoffen of afvalstromen
 • het leveren of afnemen van secundaire grondstoffen of duurzame brandstoffen
 • het vinden van passende logistieke oplossingen voor afval en grondstoffen zowel binnen-  (de interne logistiek) als buiten bedrijven (de externe logistiek
 • Internationale projecten
 • het realiseren of begeleiden van modal-shift projecten
 • alle afvalvraagstukken
 • alle vraagstukken over secundaire grondstoffen
 • alle logistieke vraagstukken

Wij werken voor:

 • Industriële bedrijven
 • Afval-inzamelbedrijven (zowel particulier als overheid)
 • Afvalverwerkers
 • Overheden
 • Gebruikers van secundaire brandstoffen of grondstoffen