Genoeg van files?

Op zoek naar duurzame alternatieven?

Meer informatie

Intermodaal transport

Met "intermodaal transport" worden transporttrajecten bedoeld waarbij van meerdere modaliteiten (water, weg, spoor) gebruik wordt gemaakt. Een boot of trein kan vaak niet helemaal bij uw bedrijf komen. Om een binnenvaart terminal of railterminal te bereiken is meestal nog een klein stukje wegtransport nodig, de zogenaamde first- en last-mile. De term "intermodaal transport" wordt daarom als tegenhanger van wegtransport gebruikt.

Modal shift


Veel transporten vinden plaats over de weg. De kosten zijn relatief laag en de flexibiliteit is enorm groot. Efficiënt en duurzaam is het echter niet. Een gemiddelde boot of trein neemt al gauw 20 tot 100 keer meer vracht mee dan de gemiddelde vrachtwagen. Daarbij heeft wegverkeer steeds meer last van files, dus vertragingen en is het de verwachting dat in de toekomst chauffeurs moeilijker te vinden zullen zijn. Kortom: het is verstandig om nu te onderzoeken of voor uw bedrijf intermodaal transport een alternatief is.

SmartCircular heeft ervaring met het opstellen van business cases voor transportscenario's en helpt u graag uw mogelijkheden in kaart te brengen.

Transport over water


De afgelopen tien jaar is er in Nederland een groot netwerk ontstaan aan moderne binnenvaart terminals. Door slim gebruik te maken van dit netwerk kan vracht efficiënt en duurzaam over water worden getransporteerd. Dit is het geval voor zowel bulkvracht als voor gecontaineriseerde transporten.

Doordat de transportpaden van watertransport anders zijn zullen uw processen moeten worden aangepast. Wij stellen een business case op waarmee u kunt beoordelen of uw processen, producten en grondstoffen zich lenen voor transport over water. Daarnaast helpen we graag om uw supply chain opnieuw in te richten of te optimaliseren.

Transport per spoor


Vervoer per spoor leent zich vooral goed voor transporten over lange afstanden. Binnen Europa bestaat een uitgbreid netwerk van railterminals waar uw containers of bulkgoederen overgeslagen kunnen worden.

Graag brengen wij de mogelijkheden tot railtransport voor uw bedrijf in kaart en helpen wij  met het opzetten van efficiënte transportpaden voor uw goederen of afvalstoffen.

Bloktreinen of containervervoer? Wij maken een business case waarin uw opties helder naar voren komen.

U kunt ons ook inschakelen voor:

 • hulp bij het ontwerpen van nieuwe producten: "hoe maak ik iets circulair?"
 • het opstellen en onderzoeken van business cases op gebied van circulaire economie, afval en logistiek
 • het onderzoeken van mogelijkheden voor het gebruik van secundaire grondstoffen
 • het vinden van toepassingsmogelijkheden voor secundaire grondstoffen of afvalstromen
 • het leveren of afnemen van secundaire grondstoffen of duurzame brandstoffen
 • het vinden van passende logistieke oplossingen voor afval en grondstoffen zowel binnen-  (de interne logistiek) als buiten bedrijven (de externe logistiek
 • internationale projecten
 • het realiseren of begeleiden van modal-shift projecten
 • alle afvalvraagstukken
 • alle vraagstukken over secundaire grondstoffen
 • alle logistieke vraagstukken

Wij werken voor:

 • Industriële bedrijven
 • Afval-inzamelbedrijven (zowel particulier als overheid)
 • Afvalverwerkers
 • Overheden
 • Gebruikers van secundaire brandstoffen of grondstoffen