De afvalscan: uw eerste stap naar een circulaire economie!

"Met de afvalscan van SmartCircular wordt op een systematische, onafhankelijke en doordachte wijze uw afvalsituatie in beeld gebracht en beoordeeld."

Meer informatie

De wereld is veranderd!

Afval is in veel bedrijven een onderbelicht onderwerp. Terwijl de afvalwereld volledig is veranderd, hebben bedrijven zich hier maar ten dele aan aangepast. Ook binnen uw organisatie zijn er wellicht de afgelopen jaren containers bijgeplaatst of afvalstromen bijgekomen? Zijn hiervoor efficiente middelen geplaatst en is de juiste verwerkingsmethodiek gekozen? Er is veel meer mogelijk dan u denkt!

De afvalwereld is met grote vaart op weg naar een circulaire economie en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Misschien is uw methodiek voor het (intern) inzamelen, transporteren en verwerken van afvalstoffen niet meer de slimste of kan ook uw afval als nieuwe grondstof worden toegepast? Met de afvalscan brengen wij uw situatie helder in kaart en signaleren verbetermogelijkheden zodat u weet ook uw afvalsituatie weer helemaal bij de tijd is.


Wat kost uw afval?

Veel organisaties denken dat afvalkosten vooral zichtbaar zijn op facturen van afvalverwerkers en transporteurs. De ervaring leert echter dat deze zichtbare, out- of-pocketkosten, vaak het kleinste deel van de afvalkosten vormen. Ze vormen het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Als bij een ijsberg blijft een groot deel onder water, dus onzichtbaar. Interne logistieke kosten of kosten veroorzaakt door in-efficiency van processen, incorrecte scheiding, verkeerde inzamelmiddelen, slechte belading van containers etcetera, zijn vaak nauwelijks in beeld.

Met onze afvalscan brengen wij uw werkelijke totale afvalkosten in beeld. Zowel de zichtbare als onzichtbare kosten. U kunt vervolgens gefundeerde maatregelen nemen om uw totale afvalkosten te reduceren of om uw afvalbeheer duurzamer te maken. Uiteraard helpen wij u ook daarmee graag! Circulaire economie en afvalscan

Grondstoffen worden duurder en schaarser. Door de crisis van de afgelopen jaren lijkt het probleem  kleiner, maar we gebruiken in een rap tempo grondstoffen op. Van diverse zeldzame aardmetalen is het einde van de winbare voorraden al in zicht. Grondstoffen die we vandaag de dag gebruiken verdwijnen vaak nog op een afvalstort of in een verbrandingsoven. Door grondstoffen terug te winnen houden we ze beschikbaar voor gebruik en zijn we minder afhankelijk van moeilijk winbare en dure nieuwe grondstoffen.

Wij brengen uw mogelijkheden op gebied van duurzaamheid, circulaire economie en recycling in kaart. Wij beoordelen de manier waarop uw transporten worden uitgevoerd en brengen de opties in kaart om beter te scheiden. Ook beoordelen wij de mogelijkheden om uw afval als grondstof in te zetten en zo mee te werken aan de totstandkoming van een circulaire economie.


U kunt ons ook inschakelen voor:

 • hulp bij het ontwerpen van nieuwe producten: "hoe maak ik iets circulair?"
 • het opstellen en onderzoeken van business cases op gebied van circulaire economie, afval en logistiek
 • het onderzoeken van mogelijkheden voor het gebruik van secundaire grondstoffen
 • het vinden van toepassingsmogelijkheden voor secundaire grondstoffen of afvalstromen
 • het leveren of afnemen van secundaire grondstoffen of duurzame brandstoffen
 • het vinden van passende logistieke oplossingen voor afval en grondstoffen zowel binnen-  (de interne logistiek) als buiten bedrijven (de externe logistiek
 • internationale projecten
 • het realiseren of begeleiden van modal-shift projecten
 • alle afvalvraagstukken
 • alle vraagstukken over secundaire grondstoffen
 • alle logistieke vraagstukken
Meer informatie

Wij werken voor:

 • Industriële bedrijven
 • Afval-inzamelbedrijven (zowel particulier als overheid)
 • Afvalverwerkers
 • Overheden
 • Gebruikers van secundaire brandstoffen of grondstoffen